Fc - 60 L_1
Fc - 60 L_2

Modelo Fc-60 L


Extensión Hidráulica: 1200
Ángulo de Xiro: 400 °
Momento de Xiro: 16 kNm
Momento de Elevación: 7 Txm
Capacidade en Punta: 900 Kg
Comentario: A grúa de reciclaxe Toimil Fc – 60 é unha grúa versátil para instalar sobre tractor ou camión, garantindo a carga rápida e precisa, incluso en condicións difíciles. O alcance varía de 6.90 metros a máis de 8 metros con brazo telescópico.