Proyectos financiados

Convocatoria de Subvencións do Instituto Enerxético de Galicia a proxectos de Aforro e Eficiencia na industria e servizos ano 2016
Denominación do Proxecto Subvencionado: ILUMINACIÓN 2016 (expediente IN417Y-16A447)
Axuda Concedida: 7.065,58 €

logos-pro